Фотоволтачни инсталации


            Като иновативна компания Адванс Тех е с винаги отправен в бъдещето поглед, неизменна част от което са възобновяемите източници на енергия. Прилагайки дългогодишният си опит в електроизграждането, Адванс Тех участва в изграждането, изпитанията, пускането в експлоатация и последвала техническа поддръжка на редица фотоволтаични електроцентрали на територията на страната.
            Адванс Тех извършва гарантирано качествено изпълнение на следните услуги, част от изграждането и експлоатацията на фотоволтаични електроцентрали:

  • Монтаж на соларни панели и стрингови инвертори.
  • Окабеляване и свързване на соларни панели, инвертори и ел. табла – част AC и DC.
  • Изпитания и пускане в експлоатация на фотоволтаични инсталации.
  • Измервания, откриване и разрешаване на проблеми във фотоволтаични инсталации.
  • Изграждане и техническа поддръжка на комуникационни системи за мониторинг на фотоволтаични инсталации.