Електроизграждане


            Ние от Адванс Тех, предлагаме качествени услуги по ремонта на всякакви съществуващи и изграждането на нови електрически и комуникационни инсталации. С дългогодишен опит в областта и участия в изпълнението на редица значими обекти на територията на страната ние предлагаме бързо и качествено изпълнение на следните дейности:

  • Окабеляване – Ние не просто окабеляваме. Ние полагаме кабелните трасета с грижа за безопасността, продължителността на експлоатация и безпроблемната работа на вашите инсталации. От силно токови трасета на ниско напрежение до компютърни мрежи, алармени и пожароизвестителни системи и контролни трасета за сградна автоматизация ние гарантираме качествено изпълнение.
  • Свързване на ел.табла и съоръжения, сензори и всякакви изпълнителни механизми, изпитания и пускане в експлоатация.
  • Проектиране и изпълнение на Компютърни мрежи.